SafePal

Ví Lạnh SafePal

Sale price Price 1.999.000₫ Regular price Unit price  per 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Ví lạnh SafePal.

Được đầu tư và phát triển bởi Binance Lab.

Hỗ trợ 100% Binance Smart Chain và tất cả các "Chain" khác.

Binance Spot tích hợp sẵn trong ứng dụng SafePal Wallet, xác nhận giao dịch trên Binance Spot bằng ví lạnh SafePal.

#SafePal #SafePal_S1 #Ví_Lạnh