Ampleforth Token

* "Token" có lượng lưu hành co giãn thay đổi. Ý tưởng là thay vì biến động giá, điều thay đổi là nguồn cung "token" thông qua các sự kiện được gọi là "rebase".

* Hãy tưởng tượng nếu giao thức Bitcoin có thể điều chỉnh lượng BTC rong ví của người dùng để đạt được giá mục tiêu. Bạn có 1 BTC hôm nay. Bạn thức dậy vào ngày mai và bây giờ bạn có 2 BTC, nhưng mỗi BTC có giá trị bằng một nửa so với ngày hôm qua. Đó là cách hoạt động của cơ chế "rebase".

* Ampleforth là một trong những"token" đầu tiên hoạt động với nguồn cung co giãn, trong đó 1 AMPL nhắm mục tiêu giá 1 USD. "Rebases" xảy ra 24 giờ một lần.

* Vì cơ chế "rebase" khá khó hiểu nên việc đầu tư vào các "token" này sẽ dẫn đến thua lỗ cho hầu hết các nhà đầu tư. Chỉ đầu tư vào loại "token" co giãn nguồn cung này nếu bạn có thể nắm bắt đầy đủ các cơ chế đằng sau chúng.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
https://academy.binance.com/en/articles/elastic-supply-tokens-explained
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#Binance #BinanceVietnamese #BinanceAngels
#Altcoin #Rebase
#Asin

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published